حق ممتاز دریایی چیست؟word


#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

حق ممتاز دریایی چیست؟word
قسمتی از متن فایل : اکثر کشورهایی که به کنوانسیون ۱۹۲۶ ملحق شده اند مقررات این سند را در قوانین دریایی خود لحاظ کرده اند وبا استفاده از این معاهده مقررات دریایی کشورشان را تنظیم نموده اند. قانونگذارایرانی هم به همین روال عمل کرده ودرنتیجه فصل دوم قانون دریایی راکه شامل مواد۲۹-۴۱ میشود رابه این موضوع اختصاص داده است. قانونگذار ایران دقیقا همان موارد پنجگانه مصرح درماده ۲ کنوانسیون راباحفظ صدر آن در ماده ۲۹ قانون دریایی جای داده است وحقوق ممتاز را عمدتا بر آن استوار ساخته است ولی به نظر می رسد نویسندگان این قانون در زمان نوشتن متن این ماده ، ماده ۲کنوانسیون ۱۹۲۶ را با همان معنا ومفهومی که در کنوانسیون داشته ترجمه نکرده اند واز این لحاظ انتقاداتی بر این ماده وارد است چرا که در این ماده ۲۹ قانون دریایی مستقیما اشاره شده که موارد زیر حق ممتاز تلقی می شوند در حالیکه همانطور که میدانیم مواردی را که ماده ۲۹ برشمرده طلب یا مطالبات محسوب میشوند ودر اثر این مطالبات است که برای جلوگیری از عدم پرداخت این مطالبات، عرف های بین المللی وکنوانسیون بین المللی ۱۹۲۶ آمده اند وحق ممتاز را به عموان وثیقه ط …
دریافت فایل

 
علوم انسانی

اینجا کلیک کنید به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif اینجا کلیک کنید

برترین محصولات